image/svg+xml
image/svg+xml

4. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresine Katılım

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünde görevli akademik personel Dr. Öğr. Üyesi Serhat YOZCU ve Öğr. Gör. Dr. Figen SEVİNÇ BAŞOL 16-20 Kasım 2022 tarihlerinde Bodrum- Muğla'da 4.cüsü gerçekleştiren Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresine 3 bildiri ile katılım gerçekleştirmişlerdir.
  • "Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık İle Mücadele"

  • Kurucaşile Yerleşkesi Sıfır Atık Belgesi Sahibi

  • 2024-2028 Bölüm Stratejik Hedef ve Göstergelerinin Hazırlanması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

  • Kurul Kararlarının UBYS Üzerinden Yazılması Hakkında Eğitim Gerçekleştirildi

  • TÜBİTAK 2209 A PROJEMİZ KABUL EDİLDİ

  • Danışmanlık Eğitimi Düzenelendi

  • "Web of Science , Scopus, Google Schoolar ve Orc-Id Araştırmacı Profili Oluşturulması ve Yönetimi" İç eğitim

  • Aylık Düzenlenen Yüksekokul Kuruluna Katılım Sağlandı

  • İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun alt kurulu olan Kurucaşile İlçesi Alt Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısı Kurucaşilede yapıldı.

  • Danışmanlık Toplantısı 5