image/svg+xml
image/svg+xml

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Bölüm Hakkında:

Turizm ve seyahat hizmetleri programı 2015-2016 eğitim döneminde açılmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyeti Kurucaşile ilçesinde devam etmektedir. Programın dili Türkçe'dir.

Bölümün Amacı:

Turizm endüstrisinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, sektörel rekabet gücüne katkı sağlayabilen bilgi ve beceriye sahip yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi üreten, ürettiği bilgi ile yerel halkın refahına, sosyo-kültürel ve doğal çevrenin sürdürülebilirliğine, yerel yönetimlerin stratejik hedeflerine ulaşmasına ve yerel markaların yaratılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bölümün Hedefi:

Teorik bilgi edinimiyle, uygulamaya yönelik eğitim-öğretim yapılarak; turizm, seyahat, eğlence hizmetleri sunan işletmelere rezervasyon, biletleme, gümrük, vize işlemleri yapan; tur, paket tur, kongre, fuar vb. organizasyonların planlamasını ve yönetimini gerçekleştiren, yerli ve yabancı misafirlerle etkin iletişim becerisine sahip, satış, pazarlama yöntemlerini bilen; etik, evrensel insan haklarına ve doğal yaşama duyarlı, kültürel mirasının bilincinde olan meslek elemanları ve orta düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Kabul Şartları:

Öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre programa giriş yapabilir.

Mezuniyet Koşulları:

Öğretim planında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, genel not ortalaması en az 2.00 düzeyinde olan, 40 iş günü başarılı bir staj yapmış ve bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir.

Alınacak Derece:

Ön lisans Derecesi

Üst Kademeye Geçiş:

Programımızdan mezun olan öğrenciler “İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği” lisans programlarına dikey geçiş ile geçebilir veya Açıköğretim Fakültesi kanalıyla sınavsız lisans eğitimini tamamlayabilir.

İstihdam Olanakları:

Mezuniyetten sonra kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi; A, B ve C grubu Seyahat Acentalarında, Ulaştırma İşletmelerinde (Kara, hava, deniz); fuar, tanıtım, organizasyon şirketlerinde, diğer turizm işletmelerinde ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

Sınav Değerlendirme:

Sınavlar, ara sınavın% 40'ı ve yarıyıl sonu sınavının% 60'ı alınarak değerlendirilir.

Bölüm Başkanı ve Bölüm Bologna Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Serhat YOZCU

Kazanılan Derece ve Düzeyi:

Bu program, lisans seviyesinde (Seviye 5) eğitim veren bir yardımcı programdır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar:

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS kredisine ve en az 4.00 GPA'dan 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmasını gerektirir.

Öğretim Metodları:

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.